Onze ambitie

We zijn ons steeds meer bewust van de schadelijke effecten van het afval op het milieu en nog meer van het belang op afvalscheiding. Er is grote behoefte aan een duurzame afvalscheiding waarbij we de diverse soorten afval kunnen inzetten als nieuwe grondstof of herbruikbare bouwstof en / of energiedragers.

Daarnaast zijn er diverse soorten afval die als brandstof kunnen dienen voor de productie van duurzame energie.  Onze ambitie is het streven naar een maximaal rendement uit afval te kunnen halen.

hoe spelen we hierop in

De markt heeft behoefte aan oplossingsgerichte partners die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzame recyclemethoden, een gezonde leefomgeving en het verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen alle wet- en regelgeving.

Door pro-actief en creatief in te spelen op deze behoeften, met een scherp oog voor economische haalbaarheid, wil De Vijfhoek  binnen haar verzorgingsgebied haar doelstellingen realiseren.

Lees meer over onze activiteiten >

 

De Vijfhoek staat klaar voor overheid en bedrijven

De Vijfhoek streeft naar 100% hergebruik.

Bedrijven kunnen hun afval door de Vijfhoek laten ophalen of zelf afleveren op onze locatie. Hier worden diverse afvalstromen geaccepteerd met als doel om deze volledig te hergebruiken. Hiermee realiseren wij het C2C-principe (Cradle to Cradle: cyclus van wieg naar wieg). Het afgelopen jaar is 87 % van de aangeleverde afvalstromen gerecycled. 13% is nuttig gebruikt!

Daar waar mogelijk maken wij van ontvangen afvalstromen weer toepasbare bouwstoffen en proberen wij zoveel mogelijk aangeleverd gemengd afval te scheiden in bruikbare monostromen.
 

 

 

Afval aanleveren

Afval zelf aanleveren? Maak een afspraak en wij van De Vijfhoek zorgen voor de rest: van afval naar grondstof!

Afval zelf aanleveren

Vijfhoek recycling Almere

Op werkdagen geopend van
07.00 - 16.30 uur

Pontonweg 10
1332 CA Almere
T 036 - 5326433 / F 036 - 5325093

Door naar het contactformulier >

volledig gecertificeerd

De Vijfhoek is volledig gecertificeerd voor de uit te voeren bedrijfsprocessen.

 
 

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies